Employees icon

Employees

2.056
icon for factories

Factories

12
Sales offices icon

Sales offices

21
Turnover icon

Turnover 2020

€ 663 million